SA Elva Laste- ja Perekeskus osutab järgnevaid tugiisikuteenuseid:

Asendushoolduselt elluastujatele
Peredele
Täiskasvanud psüühikahäirega kliendile

Rohkem informatsiooni saab sotsiaaltöötaja Maia Markuselt, kes koordineerib tugiisikuteenust.
Telfon 5389 5875
E-post maia.markus@elva.ee