SA Elva Laste- ja Perekeskus osutab järgnevaid tugiisikuteenuseid:

* Asendushoolduselt elluastujatele
* Peredele
* Täiskasvanud psüühikahäirega kliendile

Rohkem informatsiooni saab sotsiaaltöötaja Maia Markuselt telfonil 5389 5875 või e-posti aadressil maia.markus@elva.ee.