SA Elva Laste- ja Perekeskus
Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus

Aadress Kesk 12, Elva 61507
Telefon 5749 5499
E-post pereteenused@elva.ee

Teenuste juht Jaana Unt
Telefon 5883 9343
E-post jaana.unt@elva.ee

Sotsiaaltöötaja Maia Markus
Telefon 5389 5875
E-post maia.markus@elva.ee

Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse meeskond

Jaana Unt – vaimse tervise õde, meeskonna juht
Maia Markus – sotsiaaltöötaja
Liis Laumets – koordinaator, sotsiaaltöötaja
Kai Räisa – pereterapeut, sotsiaaltöötaja
Janne Marita Kabanen – psühholoog
Katrin Roose – psühholoog
Tiina Soo – psühholoog
Triin Ulst – psühholoog, loovterapeut
Annika Paju-Aarike – loovterapeudi assistent
Merike Mõttus – muusikaterapeut
Õie Kiis – mänguterapeut
Anita Pallon – logopeed-eripedagoog
Maire Ingi – logopeed-eripedagoog
Nevi Jaanimäe – logopeed-eripedagoog
Riina Raudkepp – eripedagoogi assistent
Meeri-Kris Lust – eripedagoogi assistent
Sirje Ruus – eripedagoogi assistent
Mari-Liis Luukas – füsioterapeut
Tanel Kaseorg – füsioterapeudi assistent
Gita Kaljuste – toitumisnõustaja
Agnes Laasberg – perelepitaja