Elva laste ja noorukite vaimse tervise kabinetti võivad pöörduda kõik vaimse tervise probleemidega lapsed ja noorukid kuni 18. eluaastani.

Esmasel vastuvõtul vaimse tervise õde täpsustab lapse/nooruki probleemi, kogub lisaandmeid. Vajadusel konsulteerib lastepsühhiaatri ja kliinilise lapsepsühholoogiga juhtumi edasise käsitluse osas. Vaimse tervise õde ei saa last täiendavatele uuringutele suunata, seda teeb lastepsühhiaater.
Korduval vastuvõtul toimub patsiendi terviseseisundi regulaarne jälgimine ja hindamine dünaamikas, terviseriski analüüs, medikamentoosse ravi toime/kõrvaltoime jälgimine ning tervisenäitajate regulaarne hindamine ravi perioodi vältel.
Lisaks vaimse tervise õde nõustab/juhendab patsienti ja tema lähedast psüühikahäirega toimetulekul, pakub psühhoemotsionaalset toetust, teavitab toimetuleku edendamise võimalustest. Toimub ka patsiendi ja vajadusel tema pereliikmete elustiilialane nõustamine (päevarežiim, füüsiline aktiivsus).
Esmase ja korduva vastuvõtu kestus on 60 minutit. Kohtumiste arv, nende regulaarsus/järjepidevus sõltub käsitletava probleemi olemusest ning patsienti toetava võrgustiku olemasolust, ressurssidest (teadlikkus, toimetulekuoskused).

Vaimse tervise õe vastuvõtule saab registeerida lapsevanem või lapse seaduslik esindaja telefonidel 5749 5499, 5331 8863 või e-posti aadressil vaimne.tervis@elva.ee. Vastuvõtule ei ole vaja saatekirja!

Vastuvõtule pöördumisel on soovitav:
Esmakohtumisel:
– lapse/nooruki sündi ja arengut puudutavate andmete olemasolu
– lapse/nooruki sotsiaalseid ning akadeemilisi oskusi kajastav iseloomustus lastekollektiivist (lasteaed, kool)
– varasemalt läbi viidud uuringute/testide tulemused (võimalusel): logopeed, psühholoog, MRI, EEG
– andmed eriarsti vastuvõtule pöördumiste kohta (neuroloog)
– teave käesolevalt kasutatavate ja/või varasemalt kasutatud ravimite kohta
Korduvvisiidi korral:
– senised toimetuleku toetamiseks kasutatud meetmed
– teave käesolevalt kasutatavate ja/või varasemalt kasutatud ravimite kohta