Nõustamised lastele ja peredele

 Teenus45 min90 min6 korda (kestus 45 min)10 korda (kestus 45 min)
Pereteraapia-50 eur270 eur (6x90 min)400 eur (10x90 min)
Logopeediline nõustamine25 eur50 eur138 eur200 eur
Eripedagoogiline nõustamine25 eur50 eur138 eur200 eur
Psühholoogiline nõustamine25 eur50 eur138 eur200 eur
Mänguteraapia25 eur50 eur138 eur200 eur
Loovteraapia (kunst, muusika)25 eur50 eur138 eur200 eur

* Esmasel kohtumisel lepib klient spetsialistiga kokku, kas kohtumine oli ühekordne või võtab ta 6- või 10- korra paketi. Teenuse maht märgitakse kliendiga sõlmitud koostöölepingusse, kus ta võtab kohustuse tasuda teenuste eest, mis ta on valinud.
** Kui vastuvõtuaeg tühistatakse hiljem kui teenuse päeva hommikul kella 8.30-ks või Klient ei jõua vastuvõtule, on SA Elva Laste- ja Perekeskusel õigus küsida mitteilmumise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

 Teenus45 min (individuaalne)45 min (grupp)
Füsioterapeudi teenus26,94 eur9,57 eur
Sotsiaaltöötaja teenus24,71 eur8,82 eur
Logopeedi teenus27,31 eur9,72 eur
Eripedagoogi teenus26,18 eur9,30 eur
Loovterapeudi teenus26,45 eur8,79 eur
Psühholoogi teenus26,97 eur9,63 eur
Kogemusnõustaja teenus18,83 eur6,93 eur
Õe teenus25,71 eur9,13 eur
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine, rehabilitatsiooni planeerimine64,94 eur-

* Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.
** Kõikide klientidega sõlmitakse koostööleping sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks, kus klient võtab endale kohustuse täita rehabilitatsiooniplaani ning teavitada teenuse osutajat teenusele mitte tulekust hiljemalt teenuse päeva hommikul kella 8.30-ks.
*** Kui vastuvõtuaeg tühistatakse hiljem kui teenuse päeva hommikul kella 8.30-ks või Klient ei jõua vastuvõtule, on SA Elva Laste- ja Perekeskusel õigus küsida mitteilmumise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.