Pakume lastega peredele erinevaid nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid.

SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamiskeskuses infovoldik 2019

Kuulume Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liitu

Rehabilitatsiooni- ja nõustamiskeskuse meeskond

Jaana Unt – vaimse terviseõde, meeskonna juht
Kai Räisa – perenõustaja, sotsiaaltöötaja
Keitli Ainson – perenõustaja, psühholoog
Maris Knuut – loovterapeut, sotsiaaltöötaja
Õie Kiis – mänguterapeut
Janne Marita Kabanen – psühholoog
Tiina Soo – psühholoog
Triin Ulst – psühholoog
Anita Pallon – logopeed-eripedagoog
Meeri-Kris Lust – eripedagoogiline nõustaja
Sirje Ruus – eripedagoogiline nõustaja
Mari-Liis Luukas – füsioterapeut
Gerda Kiipli-Hiir – sotsiaaltöötaja


Pildistas: Fotail